Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Det er enighet i opplæringskontorene og bransjeorganisasjonene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget.

02.02.2021

 

SOTIN har stand på den digitale utdanningsmessa Ta Utdanning

Delta gratis på vår digitale utdanningsmesse

25.01.2021

 

Til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter

Informasjon til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter under koronautbruddet våren 2020.

20.03.2020

 

Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse

Denne forskriften gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften. Gjelder også personer som ikke har eller får gjennomført sikkerhetskurs på bane

18.03.2020

 

Kritisk personell i transportsektoren

I den rådende situasjonen er det svært viktig å kunne opprettholde både gods- og persontransport. Kollektivtransporttilbudet må opprettholdes slik at folk med kritiske samfunnsfunksjoner kan komme seg til og fra jobb og samtidig holde avstand til hverandre.

18.03.2020

 

Lærlinger og korona-pandemien

Det er tillatt å heve lærekontrakten eller permittere en lærling. NHO og LO er allikevel enige om at så lenge man har en produksjon i bedriften som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlingen skjermes. Hovedregelen bør være at "lærlingen skal forlate bedriften sammen med siste fagarbeider».

16.03.2020

 

Høring ny opplæringslov

Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020

31.01.2020

 

Nye læreplaner utsettes til 2021

Utdanningsdirektoratet har informert oss om at arbeidet med læreplanene på Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram er utsatt. Dette betyr at høringen publiseres medio August 2020 og at læreplanene fastsettes i februar 2021

16.01.2020

 

Firda Billag ble årets lærebedrift 2018

Firda Billag ble kåret til årets lærebedrift for 2018. Prisen ble delt ut i sammenheng med Transport og Logistikk 2019

26.09.2019

 

Sats på en ungdom!

515 ungdommer har læreplass som Yrkessjåførfaget som førstevalg. Dette er en økning på 50% på få år. Ta kontakt med et av Opplæringskontorene i SOTIN hvis bedriften vil sikre seg en lærling

05.05.2019

 

Flere søker yrkessjåførfaget

Søkertall til videregående opplæring er publisert fra Utdanningsdirektoratet. De viser en økning i søkertallet til yrkessjåførutdanningen.

25.04.2019

 

Møt fremtidens arbeidsgivere innen bil-, transport- og logistikkyrket!

Opplæringskontorer og lærebedrifter, som har transport-, logistikkog bilfag i Norge, ønsker med dette å invitere alle elever og lærere i 10. klasse og videregående skole velkommen til å besøke Transport & Logistikk 2019, konferanse og messe.

28.03.2019

 

TIP på topp i Agder

Det er nå god søkning til Vg1 TIP, teknikk og industriell produksjon i hele Agder. Antall ungdom som velger Vg1TIP har økt med 14 prosnet på et år.

20.03.2019

 

Vil du jobbe som bussjåfør?

Det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år. Yrkessjåfører trenges over alt i landet, i by og distrikt, du vil alltid kunne få jobb i nærheten av hjemsted.

23.01.2019

 

Lærlingene fikk hyllest

Transportnæringen står overfor tidenes største rekrutteringsutfordring. Derfor har NLF lagt inn mye ressurser den siste tiden for å tilrettelegge slik at stadig flere som ønsker seg inn i yrket, får anledning til å gjøre dette.

23.01.2019

 

Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Opplæringskontorene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket er enige om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget i 2019.

29.11.2018

 

Årets lærebedrift 2017

Prisen for årets lærebedrift i SOTIN ble delt ut på lørdag. Det er ASKO NORD som er mottaker av prisen.

13.11.2018

 

Se SOTIN sin brosjyre

Er du en ansvarsfull og serviceinnstilt person? Liker du å behandle både passasjerer og gods? Ønsker du en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver?

13.11.2018

 

Gullmedalje til Vestfold og Hordaland!

Yrkes NM er ferdig. 18 ungdommer har konkurrert i tre dager. Gullmedaljene gikk til Hordaland og Vestfold. Vi gratulerer med seieren

25.10.2018

 

Yrkes NM 2018 - Yrkessjåførfaget

Årets mesterskap arrangeres på Hellerudsletta utenfor Oslo 23 til 25. oktober.

19.10.2018

 

Yrkes NM i Yrkessjåførfaget

Yrkes NM arrangeres 23 til 25 oktober. Yrkessjåførfaget er representert og 19 ungdommer fra hele landet skal konkurrere. Møt opp på Hellerudsletta, arrangemnetet er åpent for alle og det er gratis

18.10.2018

 

Yrkessjåførlærlinger

her legger vi ut filmer av lærlinger i yrkessjåførfaget

08.10.2018

 

Y-valg 18

Er du klar for Y-valg 18? Alle som vil vite mer om mulighetene innen YRKESFAG er invitert til å besøke oss i Sørlandshallen 16. og 17. oktober

28.09.2018

 

Transportbransjedag Vest-Agder

Lokale lærebedrifter innen yrkessjåfør og logistikk møtte elevene på vennesla Videregående skole.

28.09.2018

 

Læreplassgaranti og utdanningsstøtte

120 ungdommer i Oslo og Akershus fikk læreplassgaranti. Samferdselsministeren ga lovnad om utdanningsstøtte til førerkort for voksne

27.09.2018

 

Transportbransedag på Sam Eyde videregående skole

Transportbransjen møtte elevene på VG2 transport og logistikk med informasjon om hva elevene kan forvente hos dem som lærlinger i yrkessjåførfaget og logiostikkfag.

24.09.2018

 

Østlandsmesterskap i Otta

19 Yrkessjåførlærlinger fra syv fylker var samlet til Østlandsmesterskap på Otta. Lærlingene hadde et generelt høyt faglig nivå, og ble testet ut i arbeidsoppgaver som de møter på i sitt yrke. De beste fra Østlandsmesterskapet går videre til Yrkes-NM i oktober.

24.05.2018

 

Hele klassen har fått læreplass

Bare 22 dager etter søknadsfristen har hele VG2 TRL klassen fått læreplass!

26.03.2018

 

Første busslærling i Vest-Agder

Magnus er den aller første bussjåførlæringen i Vest-Agder.

05.02.2018

 

Yrkes NM 2018

Yrkes NM 2018 arrangeres 23 til 25 oktober. SOTIN er arrangør på vegne av Transport og Logistikkbransjen. For første gang skal det arrangeres det Yrkes NM i Logistikkfaget.

25.01.2018

 

Kjøretillatelsen godkjennes digitalt ved kontroll

Godkjent tillatelse/lærekontrakt skal ALLTID medbringes under kjøring og fremvises ved kontroll enten på smarttelefon, nettbrett, pc eller i papirversjon.

04.12.2017

 

Motiverende veikart i Vestfold

Jeg er ikke vant til å dele tankene mine med andre, men jeg syns egentlig det føles greit å få det ned på et ark likevel, sier Oliver Müller.

31.10.2017

 

På jobb med lærlinger

Isabell kjører vogntog i Europa. Idag var jeg med henne på lokalkjøring. Se bilder fra turen på facebook.

22.09.2017

 

Agdermesterskap 2017- transportteknikk

Lokale konkurranser der lærlinger kjemper om heder og ære.

22.05.2017

 

Søk læreplass

har du lyst til å bli yrkessjåfør eller logistikkmedarbeider? søk om læreplass nå.

06.01.2017

 

årets lærebedrift 2016

Årets lærebedrift i transportfagene ble kunngjort under transportmessa på Lillestrøm. ASKO Agder fikk prisen som årets lærebedrift i transportfag for 2016.

14.06.2016

 

Fleksibel fagfordeling i videregående skole

Fra og med skoleåret 2015-2016 kan skoleeier (fylket) legge fag på andre trinn enn det som framgår av den nasjonale fag-og timefordelingen. For yrkesfag kan det bety at man samler all undervisning til ett år, i stedet for to slik det er nå. Ved å ta for eksempel engelsk som nå er fordelt over vg1 og vg2, kan man samle dette på vg1 og elevene vil avslutte engelskfaget etter vg1, slik som man idag gjør med naturfag og matte. På denne måten får elevene færre felles fag og forholde seg til pr. skoleår.

15.10.2015

 

Sats på en ungdom

Lærlinger er fremtidens fagarbeidere, sats på en lærling, dere også!

12.10.2015

 

Utdanningsmesser i Aust-Agder

Nå er messesesongen igang:) Vi kommer på utdanningmesse i Setesdal, Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør. Du finner oss på stand for Service og samferdsel- velkommen til en fagprat om veien gjennom videregående og ut i yrkeslivet.

08.10.2015

Alle har fått læreplass kun 22 dager etter søknadsfristen

For første gang på flere år er det 2 VG2 klasser på transport og logistikk ved Sam Eyde videregående skole. Flertallet av elevene på VG2 TRL har fått avtale om læreplass snaut 1 mnd etter søknadsfristen. Aldri før har en hel klasse fått tilbud om læreplass i løpet av mars. Dette er historisk i våre fag sier kontaktlærer for 2TLA Reidar Skretting.

I dag har ytterligere to av elevene fått avtale om læreplass, sier Terje Johannessen, kontaktlærer i 2TLB.

Elevene har vært utplassert gjennom YFF (Yrkesfaglig fordypningsfag) i ulike transport- og logistikk bedrifter i Aust-Agder gjennom skoleåret. Der har de fått innblikk i hva som venter dem som lærlinger innen transport og logistikk. Elevene og skolen har jobbet målrettet mot læreplass, og alle har vært utplassert i godkjente lærebedrifter, eller i bedrifter som ønsker å bli lærebedrifter.

Det er et stort behov for sjåfører i Agder, og bedriftene vil veldig gjerne ha lærlinger i både yrkessjåførfaget og i logistikkfaget. Flere bedrifter bruker lærlingeordningen som en viktig rekrutteringskilde for å skaffe seg gode fagfolk, og det har vært en trend de siste par årene at elevene som søker læreplass får avtaler om læreplass på et tidlig tidspunkt.

Vi er avhengige av et godt samarbeid med skolen for å sikre rekruttering til våre fag. YFF perioden er avgjørende for bedriftene i utprøving av sine lærlinger, og vi har tett dialog med elevene og lærerne gjennom hele skoleåret. Vi opplever nå at bedriftene som «henger på gjerdet» mister lærlinger fordi etterspørselen etter læringer er større enn tilgangen på søkere.

For våre medlemsbedrifter er det avgjørende med tidlig formidling av lærlinger, særlig på yrkessjåførfaget da disse skal inn på obligatorisk 19 ukers kurs (yrkessjåførutdanning med sertifikatopplæring) i august. Uten godkjent lærekontrakt kommer man ikke inn på 19 ukers forteller Liv Karin Johnsen, daglig leder i Opplæringskontoret transport og logistikk Agder.


Foto Reidar Skretting

Fra v: Kristian Reppen, Odd Ivar ØStlien, Nils Håkon T. Breive, Vebjørn Dretvik, Million H. Kibreab,Tallak Solheim,Ahmed El-Hassan, Simen Haugland,Harald Kristoffer Torjesen, Loraine Byberg og Simon EngeslandDisse ungdommene er ekstra heldige for de er det første kullet som skal ta i bruk de splitter nye transportlokalene ved Sam Eyde videregående skole. Bildet her er tatt foran den nyeste Volvo-en skolen har kjøpt inn til undervisningsformål. De fasilitetene vi nå har på transportavdelingen ved Sam Eyde videregående skole er helt i Norgestoppen. Jeg kjenner ikke til andre skoler der VG2 elevene har tilgang til utstyr av den kvaliteten som vi har. Dette er resultat av langsiktig satsing på å bygge opp en god utstyrspark, og gjenspeiler fylkestingets seriøse satsing på utdanning i vår region, sier Odd Arne M. Sjøberg.Opplæringskontoret transport og logistikk Agder

Postadresse:
Rigedalen 36
4626 Kr.Sand

Telefon: 959 32 116
liv.karin@otl-agder.no
Levert av